FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
   
TR
EN
DUYURULAR
ETKİNLİKLER
Anasayfa1 Temmuz 1992 tarihinde 3837 Sayılı Kanunun 18/c maddesi uyarınca kurulan Sinop Denizcilik Fakültesinin kapatılarak yerine 2809 Sayılı Kanunun Ek 30. maddesine göre 23 Eylül 1998 tarihinde 98/11641 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 28.01.2000 tarih ve 2000/9 Sayılı Kararı ile Matematik, Fizik ve Biyoloji Bölümlerinin açılması teklifi Yükseköğretim Kuruluna sunulmuş, yine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 15.06.2000 tarih ve 2000/23 Sayılı Kararı ile Matematik ve İstatistik Bölümlerine 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alımı teklifi Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş ve anılan Lisans Programlarıyla Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi 25 Eylül 2000 tarihinde Sinop Eğitim Fakültesi ile ortak kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı’nca Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne tahsis edilen hizmet binasında Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2003 – 2004 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24/09/2004 tarih ve B.08.ÖEG.0.13.03.02/700-321-4185 sayılı olurları ve Sinop Valiliği’nin 25/06/2003 tarih ve 11616 sayılı olurları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne tahsis edilen kent merkezine 12 km uzaklıkta Osmaniye Köyü Nasuhbaşoğlu Mevkiinde bulunan ve 20900,28 m2’lik arsa üzerinde kurulan 5010 m2’lik İ.M.K.B. tarafından Sinop Anadolu Öğretmen Lisesi olarak yapılan ve Fakültemize devredilen eski binamız, 13 Derslik, 10 Laboratuvar, 1 İngilizce Dil Sınıfı, 1 Bilgisayar laboratuvarı ve 21 Adet Ofisten oluşmuştur. 7500 m2’lik yeni binamız ise 13 adet amfi sınıf, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1 adet Laboratuvar, Konferans Salonu, Kantin, Personel Yemekhanesi, 1 Toplantı Salonu, 2 adet Seminer Salonu, 1 Öğrenci İnternet Salonu ve Fotokopi, 42 adet akademik ve idari bürodan oluşmuş ve Öğrenci Yemekhane Binasından oluşan yerleşkesinde Eğitim – Öğretimine devam etmektedir.

Sinop Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5662 sayılı kanunla kurulmuş olup, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olan Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi aynı kanun ile Sinop Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
 

 

MİSYONUMUZ
Sinop Üniversitesi'nin kabul etmiş olduğu değerleri de benimseyerek; özgür bir ortamda bilgiye ulaşılan; bilginin kullanıldığı ve üretildiği, araştırıp soran, ulusal ve evrensel değerleri koruyarak evrensel düzeyde bilgi üreten, toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretmeye, öğrenmeye ve paylaşmaya hevesli, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlayan nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Çağın gereği olarak, hızla ilerleyen teknolojiyi takip etmek, fakülte çalışanlarının ve öğrencilerinin kullanımına sunmak,
Bilimsel çalışma yapma kapasitesi yüksek,
Kurum olarak bütünleşmiş, kurumsallaşmış, çağdaş,
Uluslararası bağları güçlü,
Bölgesel, ulusal ve uluslararası proje üreten,
Çalışan ve öğrenci memnuniyetini üst düzeye çıkarmak,
Atatürk İlke ve Devrimlerini, laik, demokratik toplum düzenini benimsemiş,
Türk toplumunun değerlerini özümsemiş ve tüm insanlığın insani değerlerine saygı duyan ve insanlığa hizmete hazır,
Kendine güvenen, sorgulayan, yaratan, üreten, hoşgörülü, katılımcı, sorumluluk sahibi, kendini ifade edebilen,
Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi üyesi olmanın onurunu duyan bireyler yetiştirmektir.
Ülkemizin gelişimine nitelikli mezunlarıyla katkı sağlayacak, tercih edilen bir fakülte olmaktır.

DEĞERLER
Çağdaşlık
Sevgi - saygı - hoşgörü
Güvenirlik
Dürüstlük
Şeffaflık
Sorumluluk sahibi olmak
Takım Ruhuna sahip olmak
Katılımcılık
Yaratıcılık
Verimlilik
Ulusal değerlere sahip çıkma
Etik değerlere bağlılık
Çevreye duyarlılık

 Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezunlar Koordinatörlüğü
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016